Портфолио на „Солар Логистик“ АД

Солар Логистик АД се фокусира върху проекти в няколко основни насоки:

  • инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти и последващата им експлоатация.
  • управление, оценка и продажба на участията в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия
  • придобиране, управление и продажба на обликации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва

„Солар Логистик“ АД като едноличен собственик на капитала притежава:

  • „Балканенерджи“ – ЕООД
  • „Соларен парк – Летница“ ЕАД

Двата парка са с мощност по 200 киловата