Общи условия за ползване на услугите на „Солар Логистик“ АД

Последна промяна: 03.05.2019

 1. Въведение

A) Общи правила

1.1 Използването от ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които „Солар Логистик“ АД ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между вас и „Солар Логистик“ АД. „Солар Логистик“ АД е търговско дружество, чийто основен адрес на управление е град София, Триадица, ул. Три уши 8, етаж 6

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с „Солар Логистик“ АД, Вашето споразумение с „Солар Логистик“ АД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3 Вашето споразумение с „Солар Логистик“ АД може да включва освен универсалните условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Универсалните условия за един или всички сайтове от групата на „Солар Логистик“ АД, имащо отношение към услугите, които Ви се предоставят. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, вие можете да се запознаете с тях в сайта предоставящ самата услуга, като Ви препоръчваме това да става преди нейното ползване.

1.4 Универсалните условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между вас и „Солар Логистик“ АД по отношение на използването на услугите от ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5 Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в универсалните условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на „Услугите“ на сайтовете на „Солар Логистик“ АД се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтовете на „Солар Логистик“ АД

1.7. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите Услуги на „Солар Логистик“ АД, включително създаването или придобиването на нови за „Солар Логистик“ АД сайтове и предоставените от тях за потребителите на „Солар Логистик“ АД услуги, ще са обект на настоящите условия за ползване.

1.8. Услугите предоставяни чрез сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД, които можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез компютър, таблет, телефон и телевизор. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на сайтове на „Солар Логистик“ АД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.9. Услугите на сайтовете на „Солар Логистик“ АД включват, но не се ограничават само до:

достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтовете на „Солар Логистик“ АД;
възможност на потребители да създават и споделят дигитално съдържание произведено от тях;
участие във форумите и коментарите на сайтовете на „Солар Логистик“ АД;
създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до зоните на сайтовете на „Солар Логистик“ АД изискващи регистрация;
получаване на е-мейл – бюлетини от регистрираните Потребители на сайтовете на „Солар Логистик“ АД;
получаване на е-мейл и пуш нотификации, за потребителски активности, както и спрямо функционалности за регистрирани потребители използващи сайтовете на „Солар Логистик“ АД;
1.10. На сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД може да присъстват и услуги предлагани от партньори на „Солар Логистик“ АД. „Партньор“ е всяко лице, с което „Солар Логистик“ АД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги, включително чрез изпращане на търговски съобщения до посочените от потребителите електронни адреси.

(B) промени в условията за ползване

1.11. „Солар Логистик“ АД може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки да използвате сайтовете на „Солар Логистик“ АД, вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за вас, моля не използвайте сайтове на „Солар Логистик“ АД.

(C) Промени в сайтовете на „Солар Логистик“ АД

1.13. „Солар Логистик“ АД може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтовете си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някои части от сайтовете на „Солар Логистик“ АД изискват регистрация от потребителите. Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки е-мейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите е-мейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване.

1.15. Ако сте регистриран потребител, на които и да е от сайтовете на „Солар Логистик“ АД трябва да прочетете нашите условия за поверителност, които са неразделна част от тези условия за ползване.

1.16. Когато се регистрирате, за да ползвате услугите на конкретен сайт, вие се регистрирате, като частно лице, потребител на сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Достъпа до зоните на сайтовете изискващи регистрация се осъществява чрез потребителското ви име и парола генерирани по време на регистрационния процес, за съответния сайт.

1.17. Регистрирайки се за конкретен сайт от сайтовете на групата на „Солар Логистик“ АД вие си създавате индивидуален потребителски профил чрез, които получавате достъп до зоните изискващи регистрация за конкретния сайт. Във вашия профил, вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.

1.18. „Солар Логистик“ АД ви позволява достъп до регистрационните зоните на сайтовете на „Солар Логистик“ АД при условие, че:

(i) Е-мейл адреса, потребителското ви име и паролата ви за достъп са персонални и не се използват от никой друг за достъп до регистрационните зони за конкретен сайт от сайтовете на групата на „Солар Логистик“ АД.

(ii) Няма да правите нищо, което да помогне всеки, които не е регистриран потребител, да получи достъп до зоните на сайтовете на „Солар Логистик“ АД изискващи регистрация.

(iii) Няма злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти, за конкретен сайт, злоупотребяващи с функционалностите на сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД, или с други потребители, нито да се опитвате да представите себе си като друг потребител.

1.19. Когато се регистрирате в даден сайт на „Солар Логистик“ АД вие давате своето съгласие „Солар Логистик“ АД в качестовто си на администратор на лични данни, да съхранява и обработва ваши лични данни, доброволно предоставени от вас. С акта на регистрация вие давате своето съгласие „Солар Логистик“ АД да получавате информационни бюлетини от сайтовете на групата под формата на електронни съобщения, СМС и други подобни на доброволно посочените от вас електронни адреси, телефони и други. При всяко подобно уведомяване „Солар Логистик“ АД ще Ви предоставя възможност да се откажете за в бъдеще от получаването на конкретния информационен бюлетин.

1.20. Вие също така разбирате и се съгласявате, че услугите предоставяни от „Солар Логистик“ АД за регистрирани потребители могат също да съдържат определени комуникации от „Солар Логистик“ АД, като съобщения свързани с услуги предоставяни от „Солар Логистик“ АД, административни съобщения и корпоративния нюзлетър на „Солар Логистик“ АД. И тези комуникации се считат за част от използването на услугите на „Солар Логистик“ АД и вие не сте в състояние да се отпишете да не ги получавате.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на „Солар Логистик“ АД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

 1. Общо и потребителско съдържание

2.1 Съдържание генерирано от потребители на сайтовете на „Солар Логистик“ АД

2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайтовете на „Солар Логистик“ АД клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайтовете на „Солар Логистик“ АД вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност онлайн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и други подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на сайтовете на „Солар Логистик“ АД.

2.1.4 Дебатирайте, но не атакувайте. В една общност пълна с мнения и предпочитания, хората винаги се разминават. „Солар Логистик“ АД насърчава активното дискусии и приветства разгорещен дебат в сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Но лични нападки са пряко нарушение на настоящите Условия за ползване и са основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от функционалностите (услугата) на сайтовете на „Солар Логистик“ АД.

2.1.5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

2.1.6 Вие имате право да използвате сайтовете на „Солар Логистик“ АД само с нетърговска цел. Вие нямате право да разпространявате или по друг начин публикувате без изричното изразено писмено съгласие на „Солар Логистик“ АД материали съдържащи реклама, промоция на продукт или услуга или искане за набиране/даряване на средства.

2.1.7 Вие приемате, че съдържането, което публикувате в сайтовете на „Солар Логистик“ АД (т.е генерирано от потребителите съдържание, включващо, но не ограничаващо се до коментари, ревюта, текст, споделени активности, видео, аудио и снимки, както и компютърен код и апликации) може да бъде редактирано, премахвано, модифицирано, публикувано, предавано и показвано от „Солар Логистик“ АД. И вие се отказвате от всякакви права, които може да имате от изменението,промяната или премахването на съдържанието несъгласувано с Вас.

2.2. Наблюдение.

„Солар Логистик“ АД има право, но не и задължението, да наблюдава Потребителско съдържание, публикувано или качено на сайтовете на „Солар Логистик“ АД, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от „Солар Логистик“ АД, за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания на правителството. Въпреки, че „Солар Логистик“ АД не е задължен да следи, редактира или премахва потребителско съдържание, публикувано или качено в сайтовете от групата, „Солар Логистик“ АД си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение потребителско съдържание публикувано или качено на сайтовете на „Солар Логистик“ АД по всяко време и по всякаква причина, и вие носите цялата отговорност за създаването на резервни копия и замяна на всяко потребителско съдържание, публикувано на сайта за своя сметка и разходи.

2.3. Потребителско съдържание, предоставено от вас ще се счита за неконфиденциално и „Солар Логистик“ АД не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Без да ограничава гореизложеното, „Солар Логистик“ АД си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. „Солар Логистик“ АД не е длъжен да ви заплаща за материали, които представяте или за възможността за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено на „Солар Логистик“ АД.

 1. Авторски права.

Авторско съдържание в сайтовете на „Солар Логистик“ АД

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на „Солар Логистик“ АД и/или намиращи се на сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД, са собственост на „Солар Логистик“ АД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано на съответния сайт за конкретния случай).

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за „Солар Логистик“ АД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. „Солар Логистик“ АД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтовете на „Солар Логистик“ АД, включително по актуални икономически, политически или религиозни теми, без предварителното съгласие на „Солар Логистик“ АД, е забранено.

3.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайт от групата на „Солар Логистик“ АД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на „Солар Логистик“ АД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

 1. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. „Солар Логистик“ АД е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, становища, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, включително информациони доставчици или потребители на „Солар Логистик“ АД, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на „Солар Логистик“ АД. „Солар Логистик“ АД, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел. (Виж точка 6 по-долу за разпоредбите, уреждащи ограничаването на пасивите и изключване на отговорност на гаранция.)

4.2. В много случаи, съдържанието което е на разположение чрез сайтовете на „Солар Логистик“ АД представлява становищата и преценките на съответния потребител или доставчик на информация, не по договор с „Солар Логистик“ АД. „Солар Логистик“ АД нито подкрепя, нито е отговорно за точността и надеждността на което и да е становище, консултативна помощ или изявлението направено в сайт на „Солар Логистик“ АД от трета страна. При никакви обстоятелства „Солар Логистик“ АД не ще носи отговорност за вредите, причинени от вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайтовете на „Солар Логистик“ АД. „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за действия или бездействие от ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, мнение, съвет или друго съдържание достъпни чрез сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Моля да потърсите съвет от специалисти, в зависимост от случая, по отношение на оценката на всяка конкретна информация, мнение, съвет или друго съдържание.

 1. Публикуване на съдържание

5.1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, вие правите това в съответствие с условията за ползване на сайтовете на „Солар Логистик“ АД.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че вие имате разрешение от или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте не ексклузивен безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

5.3. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите и вие няма да получите възнаграждение дори и ако материалите ви бъдат публикувани, освен ако имате изрична писмена уговорка с „Солар Логистик“ АД за това.

5.4. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайтовете на „Солар Логистик“ АД, като можем да премахваме тези материали от сайтовете на „Солар Логистик“ АД по всяко време.

5.5. Вашето име ще бъде публикувано заедно с Вашите текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали, но ние може да променяме или изтриваме коментари, които вие представяте заедно със самите материали.

5.6. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и вие сте свободни да препубликувате тези материали, където вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

 1. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайтовете на „Солар Логистик“ АД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

6.2. Ако искате да рекламирате в сайтовете на „Солар Логистик“ АД, посетете https://solarlogistic.eu , за повече информация.

 1. Лични данни

7.1 „Солар Логистик“ АД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

7.2. „Солар Логистик“ АД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.3. „Солар Логистик“ АД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

7.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „Солар Логистик“ АД на посочения адрес или e-mail за контакти.

 1. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на „Солар Логистик“ АД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Солар Логистик“ АД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. „Солар Логистик“ АД не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД. Но „Солар Логистик“ АД си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

8.5. „Солар Логистик“ АД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 1. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите „Солар Логистик“ АД, неговите дъщерни фирми и техните директори, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от вас или Вашия профил на сайтовете от групата на „Солар Логистик“ АД.

 1. Прекратяване.

10.1. Ако поради някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до регистрационите зони на някои или на всички от сайтовете на „Солар Логистик“ АД незабавно и без предварително да ви уведомяваме за това.

10.2. Прекратяване на регистрацията.

Ако искаме да прекратим регистрация Ви в някои от сайтовете на „Солар Логистик“ АД, ще го направим, като ви изпратим уведомителен е-мейл за прекратяване на регистрацията ви. Вашия регистрационнен е-мейл, потребителско име и парола ще станат невалидни незабавно. Генерираното от вас съдържание ще бъде запазаено за разумен срок от време като ще Ви бъде дадена възможност да си го изтеглите.

Управление на „Солар Логистик“ АД

Юридическа форма на управление:

 • „Солар Логистик“ АД е с едностенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в тричленен състав

Оперативно ръководство

 • Оперативното ръководство се осъществява чрез Мениджърско звено в 3-членен състав, който организира и отговаря за дейността на дружеството.

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

Състав на директорите:

 • Емил Лазаров Петков – изпълнителен член на Съвета на директорите
 • Христо Руменов Симеонов – член на Съвета на директорите
 • Любомир Митков Петров – член на Съвета на директорите

Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, ЕИК 203125790 , проведено в гр. София, район Триадица, п.к. 1301, ул. Три уши №8. ет. 6 на 31.01.2022

Мисията на „Солар Логистик“ АД е да изгради група от соларни паркове и да поддържа дългосрочно и устойчиво развитие в управлението на капитала с цел увеличаване на стойността на акцийте.

Портфолио на „Солар Логистик“ АД

Солар Логистик АД се фокусира върху проекти в няколко основни насоки:

 • инсталиране на соларни панели, включително върху собствени имоти и последващата им експлоатация.
 • управление, оценка и продажба на участията в български и чуждестранни дружества в сферата на възобновяемите източници на енергия
 • придобиране, управление и продажба на обликации, финансиране на други дружества, в които дружеството участва

„Солар Логистик“ АД като едноличен собственик на капитала притежава:

 • „Балканенерджи“ – ЕООД
 • „Соларен парк – Летница“ ЕАД

Двата парка са с мощност по 200 киловата

Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г Текст афдхга фх фасхфа хгфа хафхаф хгафх афхг54т6 14фгвре гсдфг 243т вяргфс жхг24г