Финансов отчет за периода 30.9.2020г.

На 30.10.2020г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността уведомление за финансово състояние на дружеството за трето тримесечие на 2020г.

Пълният комплект представени документи: