Мисия

Мисията на „Солар Логистик“ АД е да изгради група от соларни паркове и да поддържа дългосрочно и устойчиво развитие в управлението на капитала с цел увеличаване на стойността на акцийте.